29 January 2023
Free extremely fast and safe download SmartGap Ship v1.0.1 mod apk, you can also support the original version, use the Google package name (com.smartgap.shipexpress) to search and download on Google Play.
Name SmartGap Ship
Category Tools
Size 31.6MB
Popularity 1658
Publisher CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTGAP
Score 6.0
Publish Date 01/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play SmartGap Ship Google Play

Mod Info:

SmartGap Ship

SmartGap Ship Game Introduction :

SmartGap Ship là ứng dụng ship được thiết kế bởi Công ty SmartGap phát triển dành riêng cho shipper Sàn thương mại điện tử SmartGap.
Mỗi shipper sẽ được công ty cấp 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống sẽ điều phối chuyến đi đơn hàng và phân cho ship đó vân chuyển. Hệ thống sẽ điều phối cho ship các chuyến đi lấy, chuyến đi luân chuyển, chuyến đi giao, chuyến đi trả, chuyến đi tổng hợp để ship có thể xử lý lấy và giao hàng tương ứng.
Mỗi khi xử lý xong đơn hàng, ship sẽ chốt chuyến đi để về trạng thái rảnh trước khi được điều phối chuyến đi mới.

SmartGap Ship Game screenshot :

SmartGap Ship

SmartGap Ship

SmartGap Ship

SmartGap Ship

SmartGap Ship (31.6MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *